TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Olimpiýa oýunlarynyň alawy

Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişi başlady

Şu ýyl Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine badalga berildi. Fukusima prefekturasynyň “J-Village” futbol türgenleşik merkezinden badalga alan...

Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar

25-nji martda Tokio şäheirnde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar Ol Fukusima prefekturasyndaky futbol meýdançasyndan badalga alar. Tokionyň Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine...