TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Olimpiýa oýunlary

Tokio-2020: üç dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy

Gruziýaly agyr atletikaçy Talahadze üç dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy. Gruziýanyň agyr atletika sporty boýunça türgeni Laşa Talahadze Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda 109...

Tokio-2020: žurnalistler iň köp pissa iýýärler

Tokioda dowam edýän Olimpiýa oýunlarynda daşary ýurtly žurnalistleriň aglabasy köpräk pissa hem-de burger iýýärler. Žurnalistleriň her gün 300 pissa hem-de burger iýýändiklerini mälim edildi. Bu...

Tokio-2020: Türkmen türgeniniň üstünligi suratlarda

Ata Watan Eserleri
Agyr atletika ugry boýunça 59 kilogram agramda  ildeşimiz Polina Gurýewa Tokio Olimpiýa oýunlarynda gowy netije görkezip, kümüş medalyň eýesi bolmagy başardy. Bu medal ýurdumyzyň taryhynda...

Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak türgenler belli boldy

vepa
Dzýudo boýunça halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuradowa, agyr atletikaçylar Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow, Rejepbaý Rejebow, Polina Gurýewa, Kristina Şermetowa, ýeňil atletikaçy Mergen Mämmedow, suwda...

Olimpiýa oýunlarynda düzgünleri bozanlar ýurtdan çykarylyp bilner

Halkara Olimpiýa komiteti we Halkara Paralimpiýa komiteti sanitariýa kadalaryna berk gözegçiligi alyp barmak üçin türgenlere we olaryň ýanyndaky adamlara bu kadalaryň bozulan ýagdaýynda Olimpiýa oýunlaryndan...

Suwda ýüzmek: halkara ýaryşdan 7 medal

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 ― 17-nji aprel aralygynda Daşkent şäherinde geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynyň...

Sport täzelikleri: Pele Ronaldonyň üstünligine boýun boldy

Çempionlar ligasyndan daşlaşan portugaliýaly ýyldyz Kristiano Ronaldo Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 27-nji tapgyrynda “Kalýari” toparyna garşy meýdança çykyp, sag, çep aýaklary we kelle urgulary bilen...

“Tokio 2020” guramaçylyk komitetine täze ýolbaşçy bellendi

Ýaponiýada geçiriljek “Tokio 2020” Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk işlerine 56 ýaşyndaky Seýko Haşimoto ýolbaşçylyk eder diýip, “TASS” habar gullugy habar berýär. Degişli karar guramanyň ýerine ýetiriji...

Tokio Oýunlary geçiriler

Şu ýylyň tomsunda koronawirus ýokanjyna garamazdan, Olimpiýa oýunlary geçiriler. Bu barada “Tokio-2020” oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Ýoşiro Mori habar berdi. Ol ýurdy dolandyrýan Ýaponiýanyň Liberal-demokratik...

Bill Geýtsiň Tokio oýunlary baradaky pikiri

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts “Kiodo” ýapon habarlar agentligi bilen gurnan söhbetdeşliginde, Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň ykbaly koronawirus keseline garşy öndürilýän sanjymlaryna bagly bolar...