TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

olaryň tölegi 50 göterime çenli arzanladyldy.

Internet nyrhnamalary 50 göterim arzanladyldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arklay geçirilen mejlisinde internet ulgamyny döwrebaplaşdyrmakda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzda...