TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

olaryň dünýägaraýşyny giňeltmek ugrunda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: «Ata Watanymyzyň geljegi bolan bilimli-terbiýeli