TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek

«Daýhanbank»: «Talyp karzy» bank karzyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär....