TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

olara hormat goýmaklyk her bir ynsan üçin parz işdir.

Enäni aýaň!

Ata Watan Eserleri
Eje-ene diýmek, bu bir uly dünýä, öwezini dolup bolmajak mukaddeslik diýmekdir. Ene barada eser döreden ýazyjy-şahyrlar örän köpdür. Bu ýagty jahana jan beren ezizlerimiziň gadyryny...