TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

olar köplenç düýşüme girýä. Gurban baýramynyň öň  ýanlarydy. Gijäniň bir wagty birden oýandym. Sagat dörtden işläp dur eken.