TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ol daglary has golaýdan synlamak mümkin.

Gyzyl we gök daglaryň rowaýaty…

Siz gök daglar, gyzyl daglar barada eşidipmidiňiz? Eger «Altyn asyr» Türkmen kölüniň kenary bilen demirgazyga tarap gidip, Üstýurt platosynyň günorta çetlerinden günbatara, ýagny, Gyzylgaýadyr Goşa...