TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşik

Aşgabadyň mekdep okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşik geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ösüp gelýän ýaş nesliň daşary ýurt dillerini öwrenmek höwesini artdyrmak, olaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmek we...