Tag : Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

DÜNÝÄ

Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

Ata Watan Eserleri
Täze habara görä, adamlar atmosfera zyňan parnik gazlarynyň köp bolmagy sebäpli 2021-nji ýylda umman suwlary taryhdaky iň ýokary temperatura ýetdi. Gözlegçileriň aýtmagyna görä, 1958-nji ýyldan...