Tag : okamak peýdasy

SIZDEN GELENLER

Okamaýan 20 ýaşynda garrarmy?

Imoda ýa-da Instagramda 30 minut az wagt geçirsek…… Durmuşymyzyň ilkinji 20-25 ýylyny, esasan, bir zatlar öwrenmek üçin sarp edýäs diýsek ýalňyş aýtdygymyz bolmaz. Bu wagtyň...