TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ogulnur PIRJIKOWA

                       Söýginiň syrly sandygyndan

                                                 ...

Enemden eşdenlerim…

vepa
Hasap-synaglarymy üstünlikli tabşyranymdan soň, öýe dolanmak duýgusy beýnimiň her tarapynda ymykly ornaşypdy. Ýene şol öňkije otly duralgasy, garynja ýaly hersi öz aladasy-derdi bilen ha saga,...

Türkmen metbugatynda- 28.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Maýa goýum syýasaty – ykdysady ösüşiň kepili», Jennet At¬da¬ýe¬wa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty....