TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hasabyndaky “John Deere” hem-de “Claas” kysymly sürüm we bejergi traktorlary

Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn alnar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriňýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniňnetijeliligini ýokarlandyrmak...