TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi

Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 11-nji maýynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, Oba hojalyk...

Howa maglumaty: 19-25-nji aprel aralygy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: ýagyşa garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: hepdäniň ahyrynda ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Oba hojalygy üçin enjamlary satyn almak bäsleşigi

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap...

Howa maglumaty: maýyl howalar dowam edýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Ol “Türkmenistan” gazetinde çap...

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: hepdäniň ahyrynda ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu baradaky maglumatnama “Tükrmenistan”...

Howa maglumaty: hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Şol maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: howanyň maýyl bolmagyna garaşylýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetindäki maglumata görä,...