TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministr

Türkmen metbugatynda-02.02.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi», (TDH). Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany: Tahyrberdi Çaryberdiýewiç Dürhanowy Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministri wezipesine bellemeli....