TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Oak “

Dilleriň atlary nähili döredi

1995-nji ýylda “Sun Microsystems” tarapyndan döredilen Java programma diliniň ady bilen baglanyşyklydyr. Ilkibaşda bu programmany döredijileriň biri – Jeýms Goslingiň ofisiniň golaýynda ösen agajyň hormatyna...