TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

O.Gurbannazarow

“Altyn köl”: Suwa düşmek üçin kepilnama berler

Ata Watan Eserleri
Dabarada saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arassalyk derejesi ýokary görkezijilere eýedir hem-de kesgitlenen kada gabat...

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Ata Watan Eserleri
Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...