TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nýu-Deli

Waksina kesellä şypa boldy, ýöne…

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň Lukmançylyk ylymlary institutynyň (AIIMS) Nýu-Deli şäherindäki baş ylmy hassahanasy geçen hepdäniň anna güni täze waksina bilen koronowirus ýokuşan bir adama em edilendigini, keselliniň şol...

Doha we Er-Riýad Aziýa oýunlary üçin dalaşgär

Kataryň paýtagty Doha we Saud Arabystanynyň paýtagty Er-Riýad şäheri 2030-njy ýylda 21-nji Aziýa oýunlaryny kabul etmek üçin ýüz tutdylar. Her ýurduň Milli Olimpiýa komiteti ýüz...