TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Nusaý» myhmanhanasynyň täze tapgyrynyň binalary

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi

Hormatly sergä gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Her ýylyň 25-nji maýynda...