TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Nusaý» myhmanhanasynyň täze tapgyrynyň binalar

Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan binalar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün ýagny, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Şu gün şeýle hem  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi öz işine başlaýar. Türkmenistanyň...