TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nowruz Baýramy

Hadi Süleýmanpur: Türkmenistanyň başlyklygynda YHG-niň işi has-da ilerlär

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Hadi Süleýmanpurdan hormatly Prezidentimize hat gelip gowuşdy. Sebitiň abraýly guramasynyň ýolbaşçysy öz hatynda hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-niň täze...

Türkmenistan sagdynlygyň mekany

Şanly ýeňişler ýar Watana bu gün, Sport şugla saçýar jahana bu gün, Ruhumyz belentde, galkynýar göwün, Türkmenistan — sagdynlygyň mekany.   Ussat türgenlere ýeňiş garaşýar,...