TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

notatýus

Notariat: Kesgitlenen döwlet pajynyň möçberleri

Baş Redaktor
  Notarial hereketleriň görnüşleri döwlet pajynyň möçberi göterimde manat möçberinde Notarial hereketleriniň amala aşyrylandygy üçin,notarial taýdan tassyklanan resminamalaryň öwezlikleriniň berlendigi we blanklaryň ulanylandygy üçin: a)...