TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nobel baýragynyň eýesi ilkinji zenan bilim işgäri

Nobel baýragynyň eýesi ilkinji zenan bilim işgäri

Marie Curie Palonýaly himik we fizikdir. Soňra fransuz milletine kabul edilipdir. 1903-nji ýylda fizika boýunça Nobel baýragyna, 1911-nji ýylda Himiýadan Nobel baýragyna mynasyp boldy.Açyşlary bilen...