TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ñlis dilinden terjime eden: Agajanowa Gülälek

Hytaý medeniýeti we däp-dessurlary

Hytaý owadan we gadymy medeni ýurtlaryň biridir. Hytaýly alymlaryň pikiriçe, Hytaýda 3600 ýyldan gowrak ýazuw medeni taryhy bar. Medeniýet we däp-dessurlar ýurduň medeni aýratynlygydyr. Hytaý...