Tag : ni­kel

SIZDEN GELENLER

Gülleriň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Güller — diňe bir gözi begendirmek bilen çäklenmän, eýsem olar adamlara uly peýda getirip hem bilýärler. Şeýlelik-de käbir ösümlikler mineral ýataklaryny tapmaga kömek edýär. Mysal...
SIZDEN GELENLER

Üzärligiň adam saglygyna peýdasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri” at­ly yl­my-en­sik­lo­pe­dik ki­ta­byn­da türk­men top­ra­gyn­da bit­ýän der­man­lyk ösüm­lik­ler ba­ra­da gym­mat­ly mag­lu­mat­lar be­ril­ýär. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da müň der­de der­man ha­sap­lan­ýan üzär­lik ba­ra­da...