TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Nike» kompaniýasy

«Nike» kompaniýasyndan haýyr-sahawat

Ata Watan Eserleri
«Nike» kompaniýasy saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine 30 müň sany aýakgap haýyr-sahawat eder. Bu aýakgaplar özboluşly dizaýn aýratynlygy bilen tapawutlanar. Ýokary hilli aýakgaplar ABŞ-nyň dürli künjeklerinde...

Indi aýakgaplar hem <>

vepa
Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk...