TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Niderlandlar

Ahal welaýatynda ýokanç keseller hassahanasy açyldy

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir desgasynyň –  Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda gurlup, ulanmaga berlen 200 orunlyk täze ýokanç...

Ýewro ― 2020-niň bijeleri çekildi

vepa
30-njy noýabr gijesi Rumyniýanyň paýtagty Buharest şäherinde futbol boýunça 2020-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň bije çekilişik dabarasy boldy. Mälim bolşy ýaly, ozalkylaryndan tapawutlylykda,...