TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Niderlandiýa

Futbol täzelikleri: Salahyň üstünligi, Afellaýyň futboldan gitmegi

Ata Watan Eserleri
Niderlandlar Patyşalygynyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki ýarymgoragçysy Ibrahim Afellaý futbol ýoluny tamamlandygyny habar berýär. “Men umyt eden zadyma ýetip bilmedim. Ýöne muny örän rahat...

Ýewropa hem sanjyma başlamakçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň sekiz ýurdunyň saglyk ministrleri bilelikde beýanat berdiler. Bu sekiz ýurt koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyna başlar. Ýurtlar koronawirusa garşy sanjymy bile başlap, şeýle hem bilelikde...

Ýewropada azyk önümlerine sarp edilen serişde

Ata Watan Eserleri
Ýewropa yklymynda ýaşaýan adamlaryň azyk önümlerine sarp edýänçykdajylary barada  we maşgala býujetine ýetirýän täsiri hakda maglumat berlipdir. Azyk önümlerine has az möçberde serişde sarp edýän...

Türk çaýynyň eksporty

Türkiýäniň Gündogar Gara deňiz sebitiniň eksportçylary birleşmesiniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar we noýabr aýlary aralygynda Türkiýe döwleti 4 müň 135 tonna türk çaýyny eksport...