TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary

Ata Watan Eserleri
Aýratyn alnan şahsyýetden başlap, tutuş döwletiň durmuşyna degişli maglumatlaryň belli bir bölegi ähli döwürlerde-de aýratyn gymmata eýe bolup, örän berk goralypdyr. Şeýle maglumatlar saklanylanda ýa-da...