TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Neptunyň täze tebigy hemrasy

Neptunyň täze hemrasy sowallary döredýär

vepa
2013-nji ýylda ylym Neptun planetasynyň «Hippokamp» atly täze, kinniwanja hemrasyny ýüze çykarypdy. Ýöne soňky barlaglar, Hippokampyň, aslynda, planetanyň başga bir hemrasyndan bölünen parça bolmak ähtimallygyny...