TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nepal

Dagyň beýikligi 86 santimetr artypdyr

Hytaýyň we Nepalyň hünärmenleri, planetanyň iň beýik dagy bolan Ewerestiň anyk beýikligini kesgitlemek üçin degişli işleri geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, onuň boýy 8.848 metr we...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...

Üýtgeşik baýdakly ýurt

Haçanda biz dünýäniň milli baýdaklarynyň diagrammasyna seredenimizde Nepalyň baýdagy gözümize başgaça görünýär. Nepal häzirki zaman dünýäsinde gönüburçly milli baýdagy bolmadyk ýeke-täk ýurtdyr. Nepalyň milli baýdagy...

Türkmenistan “Asya’nın Çocukları” Kış Oyunları’na katılıyor

vepa
Rusya’nın Sakhalin kentinde başlayan Birinci ‘Asya’nın Çocukları’ Kış Oyunları’na Türkmenistan’da katılmaktadır. Karın egzotik olduğu Türkmenistan bu oyunlara genç hokey takımı ve iki buz pateni sporcusu...