TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nemes dili

Pandemiýa sebäpli nemes diline 1200 söz goşuldy

Koronowirus pandemiýasy sebäpli nemes diline 1200 töweregi täze söz goşulypdyr. Bu barada «New York Post» neşiri habar berýär. Doktor Kristin Mers bu hadysany dünýäde adatdan...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...