TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Nebit-gaz» gazeti

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynda «Bagtyýarlygyň» ähmiýeti

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň “Nebit-gaz” gazetiniň internet neşirinde “Bagtyýarlyk” – dostlugyň we hyzmatdaşlygyň mesgeni atly makalasynda türkmen-hytaý arasyndaky nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada giňişleýin gürrüň berilýär....

Türkmenistanda ýene bir gazet elektron görnüşde

Ata Watan Eserleri
«Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýat bermeginde ilkinji sany mundan 9 ýyl ozal okyjylar köpçüligine ýetirilen «Nebit-gaz» gazeti hem indi PDF görnüşinde elýeterli edildi. Kagyz nusgasy 1...

Türkmen metbugatynda- 19.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen», (TDH)....

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty,...

Türkmen metbugatynda 29.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Türkmenistan – GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär», (TDH)....