TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

NBC teleýaýlymy

Indi alyp baryjy hem bolar

Amerikanyň işewüri we “Tesla we Space X” ýaly kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Mask “Saturday Night Live” agşamky aýdym-saz we degişme äheňindäki telegepleşigiň alyp baryjysy bolar. Bu...

“Altyn Globus (Golden Globes)” baýragynyň ýeňijileri belli boldy

vepa
2020-nji ýylyň ýanwarynda 2019-njy ýyl boýunça kinematografiýada we telewideniýede ýetilen sepgitler üçin Kaliforniýanyň Bewerli Hills şäheriniň “Bewerli Hilton” myhmanhanasynda “Altyn globus” baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi....