TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Naýbaşy kubogy

Germaniýanyň futbol ýygyndysyna Hans Flik tälimçilik eder

«Ýewro ― 2020»-den soň Germaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze baş tälimçi belleniler. Ýurduň Futbol Assosiasiýasynyň habaryna görä, 2020 ― 2021-nji ýyllaryň möwsüminde «Bawariýanyň» baş tälimçisi bolan Hans-Diter Flik bilen bu...

Naýbaşy kubogyň eýesi – “Altyn asyr”

Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary taryhynda altynjy gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy. Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýän bu topary Naýbaşy kubogy gazanmak ugrundaky ýaryşda “Ahal” toparyndan...

Naýbaşy kubogyň eýesi 29-njy sentýabrda belli bolar

Türkmenistanyň futbol boýunça Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşygyň geçiriljek güni belli edildi. Ýurduň Futbol federasiýasy resmi saýtynda bu duşuşygyň şu ýylyň 29-njy sentýabrynda geçiriljekdigini habar berdi....