TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nature Methods

Dünýäde iň kiçi antena ýasaldy

Ata Watan Eserleri
Kanadadaky alymlar beloklaryň gurluş üýtgemelerini yzarlamak üçin sintetiki “DNK” ulanyp, radio tolkunlaryny iberip we kabul edip bilýän nano-antenany döretdiler. Gözlegleriň netijesinde, “Nature Methods” žurnalynda çap...