TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“NATA Group” kompaniýasynyň baş müdiri Jüneýt Kandemir

Türk işewürleri baýramçylyk dabarasyna gatnaşdylar

vepa
Türkmenistanda geçirilýän baş baýram – şanly Garaşsyzlygyň 28 ýyllyk toýuna türk işewürleri hem gatnaşdylar. Ýurdumyzda iri taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýan Türkiýäniň iri kompaniýalary ýurdumyzyň...