TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nagyşlarda orun alan türkmeniň wepaly dosty

Nagyşlarda orun alan türkmeniň wepaly dosty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezedentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, türkmen halkynyň milli mirasyna, naýbaşy gymmatlyklaryna sarpa gün saýyn artýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Halkara «Türkmen...