TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nädogry maglumatlary

BMG: Nädogry maglumatlardan saklanyň!

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda nädogry maglumatlardan saklamagy masalahat berýär. Nädogry maglumatlaryň adamlaryň duýgularyna ýaramaz täsir edýändigi üçin şeýle maglumatlary jemgyýetçilik...