TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nädogry  maglumatlar

BMG: Nädogry maglumatlardan saklanyň!

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda nädogry maglumatlardan saklamagy masalahat berýär. Nädogry maglumatlaryň adamlaryň duýgularyna ýaramaz täsir edýändigi üçin şeýle maglumatlary jemgyýetçilik...

Koronawirus barada nädogry maglumat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada nädogry  maglumatlar ýerleşdirilipdir. Hususan-da, täze görnüşli infeksiýanyň döredýän alamatlary...