TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mylly Taçmyradow

Türkmenistanly ýaş alym «Balsaýat» sazynyň dünýä gymmatlygyna öwrülip biljekdigine ynanýar

Türkmen milli konserwatoriýasynyň bäşinji ýyl talyby Perhat Hojanýazow öz ylmy gözleglerini «Balsaýat» halk sazynyň çuňluklaryna bagyşlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Ol bu işi...

Mylly Täçmyradow ýatlanyldy

Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradowyň doglan gününiň 135 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda aýdym-sazly dabara geçirildi. «Mugallymlar gazeti» gazetinde habar berlişi ýaly,...

Sazyň gudraty

vepa
Paýtagtymyzda ýerleşýän “Aşgabat” kinokonsert merkezinde “Nejep oglan” dessanynyň esasynda surata düşürilen çeper film ilkinji gezek uly ekranda görkezildi....