TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Myhmana gadyrly Watan

Myhmana gadyrly Watan

vepa
Saba säherlerinde mymyk ýeller öwüsýän, oba-şäherlerinde parahatlyk, asudalyk höküm sürýän ülkämizde mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen halkymyz eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýar. «Türkmenistan – rowaçlygyň...