TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Myhman

«Myhman, seniň üçin jaý salyp goýdum»

Merdana halkymyzyň asyrlarboýy dowam edip gelen iň ajaýyp däpleriniň biri-de öýüne gelen myhmany hormatlap, ony söwüş bilen garşylamak dessurydyr. Bu dessur örän irki döwürlerden bäri...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Halk içindäki yrymlar

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, halk arasynda özboluşly yrymdyr ynançlar bar. Bu yrymlar gadym döwürlerden biziň günlerimize gelip ýeten. Käwagt «Yrym edýän, şuny şeýle edäý» diýip aýdýanlara...