TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Muzaffar Tekeşiň

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

Baş Redaktor
Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda...

Jelaleddin Türkmen : Jelaleddin Meňburny barada makalalar

Baş Redaktor
Soňky 815 ýyl bäri türkmen halkynyň taryhynda Jelaleddin Meňburnynyň şahsyýeti diňe ony döreden halky-türkmenleri däl-de, eýsem, musulman gündogarynyň taryhy bilen iş salyşýanlaryň hemmesini, şol sanda...