TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MÜRRIKOW  Berdimyrat

Armyt toşaby

Toşap biziň ýurdumyzda hem iň köp iýilýän iýmitlerden biridir. Her m]wsxmde Öýde taýýarlanýan toşabyň tagamy beýleki önümlerden tapawutlydyr. Şol sebäpli saçakda köplenç toşap kemçilik etmeýär....