TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mumbaý

15-nji dekabr Bütindünýä çaý güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 15-nji dekabrynda dünýäde öňdebaryjy çaý öndürijileriniň statusyny saklaýan ähli ýurtlarda çaý güni bellenilýär. Bu günüň esasy maksady, hökümetiň we raýatlaryň ünsüni çaý satmak...

Meşhur hindi aktýory aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň meşhur aktýor Irfan Han 53 ýaşynda aradan çykdy.Ol öz ýurdy Hindistanyň “Bolliwudynda” we Amerikanyň “Golliwudynda” ýatda galyjy köp sanly filmlerinde baş keşbi janlandyrdy. 2018-nji...