TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip

Harby gullukçylara harby atlary dakyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly  Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy  Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan şahsy...