TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Muhammet BEKGIÝEW

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

vepa
Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge....

119 ýaşly ene Ajapsoltan Hajyýewa

vepa
Türkmenistanda 119 ýaşly Ajap ene! Muhammet Bekgiýewiň Türkmenistan gazetinde beren habaryna görä 119 ýaşly ene Ajapsoltan Hajyýewa 1900-nji ýylda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Babasary geňeşliginde...

Türkmen metbugatynda-19.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi 2. Söhbetdeşlik : Arkadagyň Rowaçlyk Ýoly-Parahatçylygyň we Abadançylygyň Şamçyragy, taýýarlan, Muhammet Bekgiýew...

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri...