TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

“MB shoes” kärhanasynda bolan okuw sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyplaryny nazaryýetde alan ylymlaryny tejribelikde berkitmeklik maksady bilen, ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan...

«MB» zenan aýakgaplaryny hem öndürip başlady

Ata Watan Eserleri
«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti her günde erkek kişiler, kiçi we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen dürli aýakgaplaryň 200-den gowragyny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Hojalyk jemgyýeti aýakgap...