TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Muhammet Aly

Muhammet Alyny ýatlap

Ata Watan Eserleri
Meşhur boksçy, sport dünýäsinde iň beýigi hökmünde tanalýan we ömrüni jynsparazlyga garşy göreşe bagyş eden Muhammet Aly 80 ýaşynda ýatlanýar.1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-nyň Kentukki...

Muhammet Alyny ýeňipdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşan ozalky boksçy Leon Spinks aradan çykdy. Metbugat habarlarynda onuň 67 ýaşandygy aýdylýar. Profesional karýerasyndaky sekizinji tutluşygynda öz döwrüniň iň güýçli boksçusy...

Kentaki howa menziline Muhammet Alynyň ady dakylar

vepa
Sport dünýäsinde «Ähli döwürleriň ussady» diýlip tanalýan, 2016-njy ýylda 74 ýaşynyň içinde aradan çykan, ady rowaýata öwrülen boksçy Muhammet Alynyň ady doglan ýerindäki howa menzilinde...